Over ons

Isaäk Mol en Johannes Kooistra zijn beiden trainer, coach en adviseur op het gebied van spreken, pitchen en speeches.

Voorbeeld-Pitch van Isaäk Mol over Spreken met Stijl.

Hoewel ‘show it, don’t tell’ een prima principe is – de pitch zou voor zichzelf moeten spreken – misschien voor SprekenMetSijl.nl toch een paar opvallende zaken in bovenstaande pitch voor wat betreft opbouw en gebruik van stijlfiguren.

Het thema van de pitch is Spreken met Stijl en dat wordt zeven keer genoemd- de stijlfiguur ‘repetitio’ ofwel herhaling. Drie keer wordt deze repetitie gebruikt als anafoor, waarbij de woorden Spreken met Stijl als beginwoorden worden gebruikt van opeenvolgende zinnen, als ware het gesproken bullits. Verder zitten er twee opsommingen in – een van zeven en een van negen – waarmee Isaäk probeert je aandacht te trekken. In de opbouw gaat Isaäk eerst spreken en zet (enigszins gestileerd) een herkenbaar vraagstuk neer en vertelt pas later wie hij is en wat hij doet, en maakt van daaruit direct de slag naar de call to action (volg een workshop, webinar of training). Tenslotte zijn de gebruikte stijlfiguren door Obama voor iedereen (latent) herkenbaar geworden, zodat de pitch probeert iets van de impact van Obama mee te pakken. Natuurlijk in dit geval voor SprekenMetStijl.nl allemaal iets aangezet,

Johannes Kooistra
Taal en het effect van taal op anderen, dat is een belangrijke rode draad voor Johannes. Zijn voorliefde voor poëzie en voordragen begint al op de lagere school met een eervolle vermelding bij de Foardrachtskriig (Friese poëziewedstrijd) voor scholieren. Tijdens de middelbare school speelt hij toneel en houdt hij zich bezig met de theorie van toneel. Hij houdt er een blijvende liefde voor Joost van den Vondel aan over en de keuze voor een letterenstudie. Tijdens zijn studie Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt zijn belangstelling gewekt voor de theorie van argumenteren en voor de praktijk van debatteren. Zijn afstudeerscriptie schrijft hij over het versterken van de eigen identiteit van politieke partijen door middel van congrestoespraken. Hij ontwikkelt hiervoor een argumentatiemodel. Debatteren doet hij met de mede door hem opgerichte debatclub Forza Frisia!

Na zijn studie gaat Johannes aan de slag als trainer en begeleider van ondernemingsraden. Hij maakt in zijn trainingen veel werk van debat- en presentatievaardigheden, een tot dan toe ondergewaardeerde vaardigheid in medezeggenschapstrainingen. De trainingen leveren hem veel inzichten op voor het gebruiken van overtuigingsmiddelen in het overleg met de directie. Daaruit ontstaat ook het initiatief voor een landelijke debatdag voor ondernemingsraden en het boek Gloedvol debatteren voor ondernemingsraden, samen met Isaäk. Voor dit boek verdiept hij zich ook in de klassieke retorica en ontdekt hoeveel lessen van de oude retorici ook nu nog van praktisch nut zijn.

Debatteren draagt bij aan een betere besluitvorming, dat is zijn overtuiging. De volgende stap is om een goed besluit overtuigend te presenteren, te verkopen. Ook nu is het de veelkleurigheid van taal en taalstructuren die voor een extra dimensie zorgt en die plezier in het presenteren vergroot. Een nieuw boek, nu over beeldspraak en stijlmiddelen in het overleg, kon niet uitblijven. En natuurlijk weer samen met Isaäk.

Isaäk Mol
De schoonheid van taal, is een belangrijke rode draad voor Isaäk. Als hij in Utrecht geschiedenis gaat studeren, in de vorige eeuw, behoort dat nog tot de Letterenstudies. Het goed kunnen verwoorden van wat je als student hebt uitgevonden, krijgt in de studie veel aandacht. Daar ontdekt hij dat inhoud belangrijk is, maar dat inhoud in een mooie vorm veel meer impact heeft. Zeg wat je te zeggen hebt en zeg het schoon! De Griekse filosoof Plato schreef al dat er drie perspectieven bestaan: het ware (het objectieve perspectief), het goede (het morele perspectief) en het schone (het esthetische of expressieve perspectief). Isaäk is groot liefhebber van de speeches van Barack Obama, die de internationale standaard van (mooi) spreken blijvend verhoogd heeft. Althans, volgens Isaäk… In zijn werk als adviseur en trainer vindt hij aansluiting bij Johannes. In hun boek Gloedvol Debatteren (2007) gaat het om een goede structuur van de argumenten en hoe dat vervolgens met impact en stijl te kunnen zeggen. Wederom inhoud en schoonheid samen. Vele trainingen en workshops over debatteren krijgen in de jaren daarna langzaam het thema Spreken met Stijl: het gebruik van stijlfiguren om de boodschap te verpakken. En pitchen: een toespraak in het klein, met framing. In het adviseren en begeleiden van sprekers en het schrijven van (speech)teksten gebruikt Isaäk graag, in de lijn van Obama, stijlfiguren, als icoontjes van de spreektekst. Het resultaat daarvan is meer impact van de spreker. En het is bijzonder leuk om een mooie, inhoudelijke tekst te bedenken. Het creëren van een tekst die bijblijft. Die binnen komt, zonder te kloppen. Een nieuw boek ontvouwde zich dus, juist hierover, en weer in co-creatie met Johannes.