6. Speechcoaching, maatwerktraining, leergang Spreken met Stijl

Eendaagse speechcoaching / presentatietraining

Met een team, een ondernemingsraad of een aantal collega’s volg je een dag training in presentatie. Vooraf houden we een intakegesprek om een onderwerp voor de presentatie te bepalen en maken we een maatwerkprogramma met de specifieke aandachtspunten. Tijdens de eendaagse training kunnen we een flinke stap verder gaan dan in een workshop: iedere deelnemer heeft de ruimte om echt aan zijn of haar presentatievaardigheid te slijpen. Zodat je voortaan met meer vertrouwen, creativiteit en impact zult spreken.

Maatwerk groepstraining 6 tot maximaal 10 deelnemers (bij meer dan tien deelnemers werken we met een tweede trainer)

Twee dagdelen: ochtend-middag of middag-avond

Prijs: € 2.000 bij 1 trainer, inclusief groepsintakegesprek.

Individuele presentatietraining en -coaching

Persoonlijke coaching voor ieder die vaker moet presenteren. We werken aan een concrete presentatie die je gaat houden of soorten presentaties die je vaker moet doen. 

Vooraf een telefonische of video-intake.

Individuele begeleiding (1:1)

Een dagdeel: € 850

Twee dagdelen: € 1.450

Leergang Binnen Zonder Kloppen

Wil jij tijdens een vergadering of bijeenkomst jezelf en je ideeën overtuigend kunnen brengen en een bijdrage leveren die er echt toe doet? Met de leergang Binnen zonder kloppen leer je hoe je jouw ideeën en adviezen vol passie brengt en verdedigt, zodat je echt impact maakt.  Samen doorlopen we stap voor stap een traject, waarbij je veel oefent met het presenteren van je mening. Je leert hoe je met ‘spreken’ impact krijgt, zodat je binnenkomt zonder te kloppen. Vergroot je invloed in een besluitvormingstraject, geef een geweldige presentatie en maak het verschil. 

Aan de hand van het boek Binnen zonder kloppen geven onze trainers jou handvatten om jezelf overtuigend te presenteren. De ondertitel van het boek: spreken uit het hart en uit het hoofd geeft in een notendop aan dat een goede spreker zich enerzijds emotioneel verbindt met z’n boodschap en tegelijkertijd rationele keuzes maakt bij het verwoorden ervan. Je krijgt praktische tips over het pitchen van je ideeën en voorstellen, je leert hoe je op een effectieve manier aandacht vraagt voor jouw verhaal, ontdekt hoe je jouw publiek voor je wint en aan welke structuur een presentatie moet voldoen om een zo groot mogelijk effect te hebben op je toehoorders. Tijdens de training krijg je voorbeelden die je direct in de praktijk toepast.

Het traject begint met een individueel intakegesprek om jouw leerdoelen te bepalen en een individuele voorbereidende opdracht. De training duurt vier dagen. Dag 1 gaat over soorten presentaties en vaste structuren, dag 2 gaan we in op het vinden van gedeelde waarden van spreker en beslisser en het spreken uit het hart en over belemmeringen bij het spreken, dag 3 gaat over het vergroten van de aandacht voor je boodschap en over het vergroten van je impact door stijlen van spreken en dag 4 gaan we een presentatie zorgvuldig voorbereiden. De leerlijn sluiten we op deze dag af met een presentatie van alle deelnemers, die van feedback voorzien wordt. 

De leergang Binnen zonder kloppen levert je het volgende op:

  • Verdiepende kennis van de theorie over effectief presenteren voor beslissers, van klassieke retorici tot moderne wetenschappelijke inzichten
  • Aandacht vasthouden, uitstralen van enthousiasme en het gestructureerd overbrengen van een boodschap
  • Inzicht in je persoonlijke effectiviteit van presenteren en vergroten van je eigen presentatievaardigheden
  • Ontzenuwen van belemmerende gedachten, zodat je zonder angst leert spreken
  • Oefenen met het inhoudelijk voorbereiden uitvoeren van een eigen presentatie

Ervaring leert dat samen aan deze leerlijn werken veel inzicht geeft in de onderlinge samenwerking en communicatie binnen een team.

De investering bedraagt € 1.295 per deelnemer. Wil je een groep aanmelden, dan bedraagt de investering in totaal € 8.595 (vanaf 7 deelnemers per groep, 1 trainer). Vanaf 14 deelnemers zetten wij twee trainers in (dit brengt meerkosten met zich mee). 

Elke deelnemer ontvangt het boek Binnen zonder kloppen. Spreken uit het hart en uit het hoofd (ter waarde van € 27,50).